ധാത്രീരസായനം. (1)

നെല്ലിക്ക - ഒരു കിലോ
ശര്‍ക്കര - ഒരു കിലോ
ചുക്ക് കുരുമുളക് ഏലക്ക കല്‍ക്കണ്ടം കരയാമ്പൂ ഏവ സമം ചേര്‍ത്ത് പൊടിച്ചത്
ഒന്നര ടീസ്പൂണ്‍ .
നെല്ലിക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുഴുങ്ങുക .കുരു കളഞ്ഞ് ശര്‍ക്കര ചേര്‍ത്ത് കുറുക്കുക .
പൊടിച്ചത് ചേര്‍ത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക .
ശരീരത്തിന്റെ ഓജസ്സിനും ദഹനത്തിനും നല്ലതാണ്‌.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...